The moon

Taken on July 06, 2020

Brad and Neal

Taken on June 22, 2020

Chicago is a beautiful city

Taken on June 22, 2020

Dan Sinker

Taken on June 22, 2020

Hiromi and Marlene

Taken on June 22, 2020

Ivan and Derek

Taken on June 22, 2020

Lulu watching the cars

Taken on June 22, 2020

Katrice and Hiromi

Taken on June 22, 2020

Rafael

Taken on June 10, 2022
Taken on February 12, 2020

A snowy night

Taken on February 11, 2020

Yusuke Tsugawa

Taken on February 11, 2020
Taken on February 01, 2020

Jörg Müller, Martin Schwietzke, Cyril Rabbath, and Jérôme Thomas

Taken on February 11, 2020
Taken on January 18, 2020

Hiromi, Harper, Yumiko and Plug

Taken on January 14, 2020
Taken on January 10, 2020

Greg Corner

Taken on January 10, 2020

Howard Hanna in Japan

Taken on January 10, 2020